Iedereen is welkom in onze shop. Wij zijn een speelgoedruilwinkel, dus om speelgoed op te halen dient u eerst speelgoed in te leveren. Onze vrijwilligers bepalen of het door u aangeleverde speelgoed door ons ingenomen kan worden. Voor meer informatie hierover kunt u klikken op de knop “Ik wil speelgoed inleveren”. Na beoordeling van het ingeleverde speelgoed ontvangt u muntjes. Met deze muntjes kunt u vervolgens speelgoed “kopen” in onze shop.